Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

Vacatures

 Ledenadministrateur

Je neemt als Ledenadministrateur een belangrijke positie in binnen onze klub. Je beheert ons leden- en motorbestand en zorgt dat deze up to date zijn. Ons ledenbestand wordt onder andere gebruikt om ons klubblad per post (adresstickers) en de Nieuwsbrieven via internet (e-mailadressen) te kunnen verzenden. De Onderdelenbank maakt gebruik van de persoonsgegevens om te kunnen factureren.


Je neemt tevens deel aan de bestuursvergaderingen. Binnen het bestuur wordt onder andere data gebruikt afkomstig uit/van het ledenbestand voor het te vormen beleid.Jouw inbreng is daarbij belangrijk voor het bepalen van de toekomst van de klub. De Ledenadministrateur valt onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris en maakt deel uit van het Algemeen bestuur. Dit betekent dat je 4 tot 5 keer per jaar deelneemt aan de bestuursvergadering, gehouden in het klubhuis of op een andere locatie welke voor alle bestuursleden centraal gelegen is.

De Ledenadministrateur is verantwoordelijk voor:

  • Verschaffen van informatie (m.u.v. persoons- en motorgegevens) aan direct betrokkenen;
  • In- en uitschrijven van leden en motoren in het digitale leden- en motorbestand;
  • Bijhouden contributiebetalingen in overleg/samenwerking met de Secretaris en/of Penningmeester;
  • Up to date gegevens verstrekken aan het bestuur en afdelingen binnen de klub voor het correct functioneren van deze afdelingen.

Een uitgebreide functieomschrijving is op te vragen bij de Secretaris, Ab Steens,  

 Medewerker redactie 653

De redactie is op zoek naar een redactiemedewerker. Dit houdt in dat je meedenkt over de inhoud en vormgeving van de 653 en schrijft over klubevenementen /-activiteiten en over allerlei zaken die op een of andere manier de Yamaha 650 twin en/of de Klub raken.

Er zijn vier Algemene Redactievergaderingen per jaar op een centraal punt in Nederland.

Contactpersoon: Vincent Sterk, hoofdredacteur 

 Medewerker Giftshop

De giftshop is op zoek naar iemand die bereid is om in een pool van 5 personen mee te draaien met de bezetting van de Giftshop op de opendagen. Daarnaast verzorg je de koffie en andere versnaperingen op de opendagen.
Je draait 1of 2x per jaar een dienst.

Contactpersoon: Gerd Schuur, hoofd Giftshop 

 Hoofd Blok Communicatie

Onder dit Blok vallen de Giftshop, de website, het klubblad (de 653) en de Nieuwsbrief.
De communicatie met de leden is super belangrijk, en de kunst is op het juiste moment de juiste info te communiceren.
Je houdt het algehele overzicht van alle activiteiten welke binnen de klub plaatsvinden en stuurt op het juiste moment de verschillende mensen aan om kopij aan te leveren en/of te versturen naar de leden.
De inhoud en het versturen van de Nieuwsbrief in samenspraak met de redactie van de 653 en de webmasters heeft voor jou een hoge prioriteit.
Je bent tevens verantwoordelijk voor het budget en de bezetting. Je maakt deel uit van het algemeen bestuur en vergadert 2 á 3x per jaar met het voltallige bestuur op een centrale locatie in Nederland.

Contactpersoon: Berry Zweers, voorzitter 

vrijwilligers

vrijwilligers

Agenda