Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

 

Extra ALV - De toekomst van onze klub

Treffens
ALV-XS650
Datum: 6 oktober 2018 11:00

Locatie: Onderdelenbank

Toekomst van onze klub
Tijdens de afgelopen Algemene Bestuursvergadering op 14 april 2018 hebben wij als bestuur naar de leden aangegeven dat we ons in de nabije toekomst zorgen moeten gaan maken over de inkomsten en de uitgaven van de klub.
De vaste jaarlijkse kosten van de 653, het klubhuis en de Motorbeurs Utrecht bedragen jaarlijks in totaal € 16.400,-. Dat is nagenoeg gelijk aan de gehele opbrengst van de contributie, € 17.500,00 per jaar, en laat weinig ruimte voor extra kosten.
De inkomsten van de klub komen voor het grootste deel uit de opbrengst van de ledencontributie. Het ledenaantal is momenteel redelijk stabiel, maar zal de komende jaren verder afnemen zo is de verwachting.
Met het afnemen van de inkomsten (minder ledencontributie) en het jaarlijks stijgen van de kosten, komt er een moment dat we in de problemen komen doordat de kosten hoger worden dan de inkomsten.
Er is daarom tijdens genoemde Algemene Ledenvergadering besloten een commissie samen te stellen die zich gaat buigen over de mogelijkheden die er zijn en de maatregelen die genomen moeten worden om in de nabije toekomst niet in financiële problemen te komen.
Besloten is ook om op 6 oktober een extra ALV in te gelasten om de voorstellen van deze commissie te presenteren.
De leden zal gevraagd worden wat zij van de maatregelen vinden en welke prioriteit deze meekrijgen.

Wie meer wil weten over hetgeen er tijdens de ALV van afgelopen voorjaar is besproken kan dit nalezen op het ledengedeelte op onze website.

Zoals gebruikelijk is het mogelijk een onderwerp in te brengen voor de ALV. Om het bestuur de gelegenheid te geven zich hier op voor te bereiden en in behandeling te kunnen nemen tijdens de ALV, dient het onderwerp uiterlijk 14 dagen voor de ALV in te worden gezonden.
Je kunt je vraag / opmerking sturen naar

Bestuurssamenstelling
Er zijn de afgelopen maanden enkele ontwikkelingen geweest binnen het bestuur die ertoe geleid hebben dat Christa Mallinckrodt (Secretaris) en Jacco van den Berg (hoofd blok Evenementen) per direct zijn opgestapt. Jolanda van der Elst (Penningmeester) heeft aangegeven per 6 oktober om persoonlijke redenen te willen stoppen.

Aanleiding van het vertrek van Christa en Jacco was de communicatie binnen, en de inmenging van niet bestuursleden met het bestuur.
Dit probleem is reeds met betrokkenen besproken en er zijn enkele afspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen.

Ik kan je gelukkig ook melden dat ik voor diverse functies binnen het bestuur nieuwe kandidaten heb gevonden. Alleen voor de functie van hoofd blok Communicatie ben ik nog op zoek naar een of meerdere kandidaten.
De goedkeuring van de nieuwe bestuursleden en de officiële benoeming zal tijdens de ALV van 6 oktober plaats vinden.
Het bestuur aangevuld met de nieuwe kandidaten ziet er dan als volgt uit:

Voorzitter                             Berry Zweers (continuering)
Secretaris                            Ab Steens (nieuw per direct)
Penningmeester                  Jolanda van der Elst (vertrekt per 6 oktober)
Hoofd blok Techniek            Antoni van Ginneken (nieuw per ALV voorjaar 2018)
Hoofd blok Evenementen    Lode Wester (nieuw per direct)
Hoofd blok Communicatie    --------------------- vacant

We hopen op een grote opkomst.
Het is belangrijk dat we jouw mening horen en dat we jouw goedkeuring krijgen dat te doen wat belangrijk is om de klub een goede basis mee geven voor de komende jaren.

Met vriendelijke groet,

Berry Zweers

Voorzitter Yamaha 650 Twin Klub Nederland

 

Adres
Mijzijde 155, 3471 GV Kamerik, Netherlands

 

Kaart


 

Alle datums


  • 6 oktober 2018 11:00

Powered by iCagenda

vrijwilligers

vrijwilligers

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31