Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

Op korte termijn (voor 13 april) zoeken wij een Ledenadministrateur! Jos van Meel heeft na jaren de functie van Ledenadministrateur te hebben vervuld laten weten om persoonlijke redenen te stoppen met deze functie. Jos, hartstikke bedankt! Wij zijn daarom op korte termijn op zoek naar iemand die deze functie per aankomende Algemene Ledenvergadering (13 april) van Jos over zou willen nemen.

Je neemt als Ledenadministrateur een belangrijke positie in binnen onze klub.

Je beheert ons leden- en motorbestand en zorgt dat deze up to date zijn. Ons ledenbestand wordt onder andere gebruikt om ons klubblad per post (adresstickers) en de Nieuwsbrieven via internet (e-mailadressen) te kunnen verzenden. De Onderdelenbank maakt gebruik van de persoonsgegevens om te kunnen factureren. Je neemt tevens deel aan de bestuursvergaderingen.

Binnen het bestuur wordt onder andere data gebruikt afkomstig uit/van het ledenbestand voor het te vormen beleid. Jouw inbreng is daarbij belangrijk voor het bepalen van de toekomst van de klub.

De Ledenadministrateur is verantwoordelijk voor:

  • Verschaffen van informatie (m.u.v. persoons- en motorgegevens) aan direct betrokkenen;
  • In- en uitschrijven van leden en motoren in het digitale leden- en motorbestand;
  • Bijhouden contributiebetalingen in overleg/samenwerking met de Secretaris en/of Penningmeester;
  • Up to date gegevens verstrekken aan het bestuur en afdelingen binnen de klub voor het correct functioneren van deze afdelingen.

De Ledenadministrateur valt onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris en maakt deel uit van het Algemeen bestuur. Dit betekent dat je 4 tot 5 keer per jaar deelneemt aan de bestuursvergadering, gehouden in het klubhuis of op een andere locatie welke voor alle bestuursleden centraal gelegen is.

Een uitgebreide functieomschrijving is op te vragen bij de Secretaris.
Ab Steens
06 – 136 861 63
055 – 366 94 36
 

vrijwilligers

vrijwilligers

Agenda