Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

Algemene Leden Vergadering

Categorie
Treffens
Datum
14 april 2018 11:00 - 15:00
Locatie
Klubhuis Kamerik - Mijzijde 155
3471 GV Kamerik, Netherlands
E-mail

Datum zaterdag 14 april 2018 om 11.00 uur
Locatie Klubhuis Mijzijde 155 Kamerik

AGENDA

1.      Opening en voorstellen bestuur

2.      Vaststellen agenda met op tijd ingebrachte agendapunten (uiterlijk 7 april door het bestuur ontvangen)

3.      Mededelingen
Vacatures : hoofd Blok Communicatie
                   hoofd Blok Evenementen
                   hoofd Blok Techniek 

4.      Goedkeuring notulen 2017

5.      Ingekomen stukken

6.      Jaarverslag secretaris

7.      Blokken aan het woord:

Christa Mallinckrodt namens Jos van Meel   Ledenadministratie 
Jacco van den Berg                                      Blok Techniek 
Henk Remmits                                              Blok Evenementen
Berry Zweers                                                Blok Communicatie

8.     PAUZE MET APPELTAART

Verkoop van loten voor de onderdelenbank loterij.
Tijd om te kijken wie de gepoetste zuiger dit jaar verdient.

9.     Financieel beheer (Jolanda van der Elst)

Toelichting en goedkeuring financieel jaarverslag 2017
Voorstel en goedkeuring begroting 2018
Aanmelden nieuwe kascommissie (2 leden en een reservelid).

10.   Invulling vacatures 2019 (voorzitter, secretaris, hoofd Blok Techniek) en vrijwilligerswerk (Berry)

11.   Discussie over:
     - deelname aan de motorbeurs Utrecht
     - behoud klubgebouw 

12.   AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018)

13. Regionale bijeenkomsten

14. Rondvraag

15. Uitslag Loterij uitreiking van de GEPOETSTE ZUIGER en OPTRILLER

16. Sluiting

 
 

Alle datums

  • 14 april 2018 11:00 - 15:00
  • 14 april 2018 11:00

Powered by iCagenda

vrijwilligers

vrijwilligers

Waarom deze klub?

Agenda